article Friesch Dagblad 05|10|13

October 08 2013
Fitting-1102_friesch_dagblad_-_ecologische_eenheid_header
Dutch newspaper Het Friesch Dagblad published an article about me on october 5th (in Dutch).
Read it here.